KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259, kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 13 juni 2018 kl. 14:00. Bolagsstämman kommer att hållas hos
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Kungsgatan 9 i Stockholm. Till kallelsen

AKTUELLT

EnglishSwedish