Aktieägartilskott i Koggbron AB. Läs mer här.

Shareholder contribution to Koggbron Aktiebolag. Read more here.

Klart med byggnadslov för Katrinelund i Malmö. Fler omfattande projekt är nu igång. Läs mer här.

Ready with construction permit for Katrinelund in Malmö. Several major projects are now underway. Read more here.

Koggbron Fastigheter AB senaste årsbokslut 2017-01-01– 2017-12-31, kan läsas och nedladdas här.

Vår nya presentationsbroschyr har just producerats. Läs eller ladda ned den här.

AKTUELLT

EnglishSwedish