2019-04-09 – Information om projekt inom Koggbron gruppen. Läs mer här.
2019-04-09 – Information about projects within the Koggbron group. Read more here.

 

Ägarförändring i Karlholm Strand
Koggbron Projekt AB säljer sin andel i Karlholm Strand till Anders Högberg som varit initiativtagare
och delägare i Karlholm Strand från starten. Läs mer här.

Vår nya presentationsbroschyr har just producerats. Läs eller ladda ned den här.

AKTUELLT

EnglishSwedish