Ägarförändring i Karlholm Strand

Koggbron Projekt AB har initierat ett skriftligt förfarande till obligationsinnehavarna via Intertrust
(Sweden) AB, genom vilken Obligationsinnehavarna kan godkänna eller avvisa ett förslag till vissa
undantag och ändringar av villkoren. För ytterligare detaljer, bakgrund och motiveringen i samband med detta, se det fullständiga meddelandet om skriftligt förfarande som kan laddas ned här.

EnglishSwedish