Bokslutet kommer att publiceras under dagen.

EnglishSwedish