Ägarförändring i Karlholm Strand

Koggbron Projekt AB har initierat ett skriftligt förfarande till obligationsinnehavarna via Intertrust
(Sweden) AB, genom vilken Obligationsinnehavarna kan godkänna eller avvisa ett förslag till vissa
undantag och ändringar av villkoren. För ytterligare detaljer, bakgrund och motiveringen i samband med detta, se det fullständiga meddelandet om skriftligt förfarande som kan laddas ned här.

Ny hyresgäst till Katrinelund Center

Domino’s Pizza är världens största internationella pizzakedja grundad 1960 med butiker i över 70 länder. I Norden finns Domino’s Pizza i Island, Norge, Danmark och Sverige med totalt 27 butiker. I Katrinelund Center har Dominos hyrt lokal och premiären är planerad till den 15 oktober. Vi hälsar Dominos varmt välkomna som ny hyresgäst och är glada att de breddar Katrinelunds restaurang- och matutbud med kvalitetspizza.
EnglishSwedish