FÖR HYRESGÄSTER

Här har vi samlat de flesta frågor som man kan behöva svar på som hyresgäst.

 

Andrahandsuthyrning
Om du inte ska bo i din lägenhet under en tidsbegränsad period och det finns beaktansvärda skäl, kan du få hyra ut din lägenhet i andra hand. Uthyrningen kräver alltid Koggbrons tillåtelse och du måste lämna in en särskild ansökan, se nedan Vi kommer därefter att pröva din ansökan. Om vi inte godkänner din ansökan och du vill säga upp avtalet gäller uppsägningstid i vanlig ordning. ”Beaktansvärda skäl” kan vara studier eller arbete på annan ort under begränsad tid.

Våra tillstånd om andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade och tidsperioden måste kunna styrkas med intyg eller liknande. Varje ansökan prövas särskilt, vi ger inga generella tillstånd. Blankett ”Hyreskontrakt bostad i andra hand” kan hämtas här från Hyresgästföreningens hemsida. Två likalydande kontrakt skall upprättas och undertecknas av båda parter. Därefter sänds kontrakten till Koggbron för godkännande.

Ett gott råd är att hyra ut lägenheten till någon du verkligen litar på. Som förstahandshyresgäst är det du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt och vid eventuella störningar. Om du är utomlands bör du skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i hyresfrågor när du är borta.

Barnvagnar
För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara barnvagnar i trapphusen. Om det börjar brinna i huset kan barnvagnarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten, de är dessutom en brandrisk.

Byta lägenhet – direktbyte.
Du kan byta till en annan hyresvärd än din nuvarande och till annan ort än nuvarande. Du kan också byta boendeform (hyresrätt / bostadsrätt / villafastighet). För att vi ska godkänna bytet fordras att den tilltänkte hyresgästen klarar av hyran och inte har misskött sitt tidigare boende. Om den du vill byta bostad med en person som inte är hyresgäst hos Koggbron ska information om namn, personnummer och nuvarande hyresvärd bifogas. Om du erhållit din nuvarande hyresrätt genom ett tidigare direktbyte krävs synnerliga skäl för att du ska få ett nytt tillstånd till byte inom en snar framtid. Det är förbjudet att begära ekonomisk ersättning för en hyreslägenhet.

Vi administrerar ingen bytesförmedling mellan olika hyresgäster. Vill du hitta någon att byta med kan du t ex annonsera på Blocket eller i dagstidningen. När du hittat någon du vill byta bostad med fyller du i blanketten ”Ansökan direktbyte”. Du finner den här. Observera att det är viktigt att du fyller i samtliga personuppgifter på den tilltänkta hyresgästen, nuvarande adress och hans/hennes hyresvärd. Besiktning av lägenheten ska göras innan bytet kan godkännas och eventuella skador måste regleras innan bytet kan genomföras.

Disk- och tvättmaskin
I en del lägenheter finns möjlighet att installera egen disk- och/eller tvättmaskin. Du har själv ansvar för att installationen utförs fackmannamässigt, genom att leverantör eller rörläggare anlitas. Skador orsakade av egen disk- och/eller tvättmaskin är du själv ansvarig för. Kolla med ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen täcker eventuella skador. Tänk också på att felaktigt inkopplad maskin kan orsaka störningar i varm- och kallvatten i hela huset.

Felanmälan
Om du upptäcker fel i Din lägenhet eller i fastigheten är det viktigt att anmäla detta så att vi kan åtgärda felet så snart som möjligt. Anmäl detta direkt till oss på: felanmalan@koggbron.se
Vid akut situation; ring journumret som är anslaget i fastighetens entré.

Flytta ut
Här har vi samlat några tips på hur du gör din flytt så smidig som möjligt. För att slippa problem och extra kostnader efter avflyttning från Din lägenhet är det viktigt att Du noggrant städar och rengör Din lägenhet. Även balkong och förrådsutrymmen skall rengöras. Alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten skall finnas i lägenheten, kontakta förvaltaren om Du är osäker.

Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Besiktning av lägenheten skall bokas efter överenskommelse med förvaltaren. Vanligtvis sker detta när lägenheten är tömd och städad. Tillsammans går ni igenom lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar och hatthylla. Väggfasta skåp, vitvaror mm som du själv installerat eller tagit över från en tidigare hyresgäst ska tas bort. Lägenheten ska städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift. Nycklar till lägenheten skall återlämnas senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen (eller första vardagen i månaden). Kom även ihåg att Ditt el-abonnemang för hushållsel skall sägas upp vid avflyttning

Flyttstädning
Lägenheten ska städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.

Förråd
Tänk på att inte förvara brand- eller stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Koggbron ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Vid skada eller stöld ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Du får inte förvara gastuber, gasol, bensin, lättantändliga eller explosiva medel i ditt källarförråd.

Hyresinbetalning
Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad. Vid internetbetalning, kontrollera att OCR-raden blir rätt. Tänk också på att varje månadsinbetalning har olika OCR-nummer!

Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid kan ärendet skickas till inkasso och du drabbas av extra kostnader. Du riskerar också att ditt hyresavtal sägs upp. Om du inte fått någon hyresavi från oss – kontakta vår hyresavdelning direkt. Du är skyldig att betala hyran även utan avisering från hyresvärden.

Målning och tapetsering
Innan du påbörjar arbetet med att måla eller tapetsera om så ta alltid kontakt med Koggbron först. Vill du själv utföra renoveringen har Du som hyresgäst rätten att utföra ytskiktsrenoveringar (d.v.s. målning, tapetsering och golvläggning) om detta görs fackmannamässig. Färgvalet ska vara mycket ljusa och neutrala färger. Väggdekaler, schabloner och fondväggar godkänns inte. Kontakta oss innan du börjar.

Väljer du att utföra arbeten i lägenheten, såsom målning och tapetsering, måste arbetena ske på ett fackmannamässigt sätt. Om du väljer för extrema färger eller om arbetet inte är fackmannamässigt utfört kan du bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten.

Nycklar/Taggar (elektroniska nycklar)
Om du förlorat dina nycklar/taggar kan vi beställa vi nya till dig. Kontakta Koggbron. Du får betala för de nya nycklarna/taggarna. Om det fattas en nyckel vid avflyttning så blir du ersättningsskyldig för denna.

P-plats och garage
Om du vill hyra en p-plats eller ett garage kontaktar du din Koggbron för mer information. Även kunder som inte har ett bostadskontrakt hos oss kan hyra bilplats i mån av plats.

Parabolantenn
Du får inte montera parabolantenn varken på fasaden, taket eller på balkongen.

Separation
Om du ska separera, skall den som flyttar skriftligen säga upp sin del av avtalet, sk. partiell uppsägning. Tre månaders uppsägning gäller för den avflyttande parten. Den andre kan då överta avtalet men det förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel klara att ensam betala hyran. Vi skriver inte om det befintliga hyreskontraktet men den kvarboende tar ensamt ansvar för kontraktet.

Skötsel och underhåll
Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Nedan följer några tips på hur du underhåller din lägenhet för att bibehålla skicket – både för dig och nästkommande hyresgäst!

 • Golv

Golv och golvmattor ska vårdas väl. Tänk på att parkettgolv är känsliga – ställ därför inga blomkrukor direkt på golvet! Stoppa smuts och grus redan vid ytterdörren, gärna med hjälp av en dörrmatta. Dammsug eller torrmoppa ditt trägolv till vardags. Vid grundligare rengöring fukttorka golvet med en mycket väl urvriden trasa. För mycket vatten på trägolv skadar det. Använd endast milda rengöringsmedel. Linoleumgolv ger en stark och slittålig yta om de behandlas rätt. När du tvättar linoleumgolv ska du använda ytterst lite vatten. Undvik hett vatten och starka rengörings-medel.

 • Kyl och frys

I köket ska du regelbundet frosta av kyl och frys. Avfrostade vitvaror drar mindre hushållsel, och ger en jämnare temperatur! Längst in i kylskåpet finns en avrinningsränna. Rengör avrinningshålet – annars finns det risk för att vattnet rinner ut i kylskåpet. Glöm ej att regelbundet rengöra baksidan på kyl och frys för att undvika brandrisk.

 • Rengöra köksfläkten

I din köksfläkt finns ett löstagbart filter. Ta ner filtret och diska det regelbundet. Filter som är fulla av fett fungerar sämre och är dessutom en brandfara. Om du har diskmaskin kan du diska filtret i maskinen.

 • Toalett och badrum

I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög, det är därför viktigt att ventilationen fungerar. För att hjälpa ventilationen på traven kan du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt så att fukten får dra ut. Tänk på att regelbundet rensa ur golvbrunnen i badrummet. Blöjor, bomullspinnar, tamponger etc får inte spolas ned i toalettstolen eftersom de kan fastna i avloppet.

 • Stopp i avloppet

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten – pröva först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts.

Tänk på att du ansvarar för rensning hela vägen ner till och med golvbrunnen. Om fastighetsskötsel måste göra denna rensning kan du tvingas stå för kostnaden . Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!

Sopor
För miljöns skull är det viktigt att du följer de sopsorteringsregler som gäller i din fastighet. Grovsopor ansvarar du själv för att lämnas på kommunal återvinningscentral.

Störningar
Att bo i en hyresrätt innebär att visa hänsyn till varandra och tänka på att inte föra oväsen på olämpliga tider. För den allmänna trivseln, tänk exempelvis på att inte borra och spika i väggarna sent på kvällen och om Du ska ha fest kan det vara bra att prata med grannarna innan.

Om du har grannar som du upplever som störande, skall du i första hand ta kontakt med din granne. Om problemet då inte är löst skall du kontakta oss för att vi gemensamt skall kunna hitta en lösning.

En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med detta efter tillsägelse eller varningsbrev, riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att du även ansvarar för övriga familjemedlemmar och dina besökare.

Trappuppgång
Det är inte tillåtet att förvara någonting i trapphuset. Varken cyklar, barnvagnar, dörrmattor eller sopor. Dessa saker kan medfara en brandrisk. Utrymmena behöver vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud.

Rökning är förbjuden i trappuppgångarna.

Trivsel i ditt boende
Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas och komma överens, därför är det viktigt att du visar hänsyn mot de i din närhet.

 • Skaka inte sängkläder eller mattor från fönster eller balkong.
 • Visa extra hänsyn efter klockan 22:00.
 • Förvarna dina grannar om du ska ha fest.
 • Mata inte fåglar från fönster, balkong eller i rabatter utanför huset.
 • Grilla på anvisad plats. Vår fastighetspersonal vet vad som gäller för ditt område.
 • Sätt balkonglådor på balkongräckets insida.
 • Se till att husdjur inte stör omgivningen.
 • Låt TV och stereo vara underhållning för dig själv, och inte för dina grannar.
 • Kör inte med motorfordon på gångbanor och gräsmattor.
 • Parkera endast inom anvisade platser.
 • Hjälp till att förhindra inbrott genom att aldrig ställa upp entrédörrar och alltid låsa till exempel källardörrar.
 • Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid.
 • Städa efter dig och följ dom trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan.
 • Om du har bokningslås ska detta tas bort vid avslutat tvättpass.

Tvättstuga och torkrum
Tvättstugan används av många hyresgäster. Det är hyresgästens skyldighet att hålla i ordning och städa efter sig. Därför måste alla hjälpas åt att hålla ordning. Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid.

Tvätt av mattor kan ske i tvättstugor med tvättmaskiner ämnade för detta ändamål. I övriga fall är mattvätt ej tillåten då det förstör tvättmaskinerna. Du får inte använda tvättstugan efter bokningsbara tiderna. Det stör dina grannar.

Städa efter dig:

 • Rengör maskiner och torkskåp
 • Sopa och torka golvet
 • Rengör filtret i torktumlaren
 • Släng tomma förpackningar på rätt ställe

Följ de trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan.
Om du har bokningslås ska detta tas bort vid avslutat tvättpass.
Det råder rökförbud i tvättstugorna.
Om någon maskin inte fungerar, kontakta fastighetsskötsel.

Uppsägning
Vid uppsägning av Din lägenhet måste Du skriftligen meddela oss detta. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadskifte och tre månader framåt. Ex. om Du säger upp lägenheten den 12 juli gäller uppsägningen från 1 augusti och tre månader framåt. Avflyttningsdag blir således 1 november senast kl. 12.00 (eller första vardagen i månaden).

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Den nyinflyttande hyresgästen får gärna delta. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Vid besiktningen kontrolleras även städningen.

Överlåtelse
En inneboende, kompis eller andrahandshyresgäst har ingen laglig rätt att  överta  ett hyreskontrakt.  Det räcker inte att han eller hon har varit inneboende. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt. Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.

EnglishSwedish