INVESTER RELATIONS

Koggbron Fastigheter AB
Koggbron Fastigheter AB är ett svenskt publikt bolag med inriktning på fastigheter med hög avkastning och förädlingspotential.Fastighetsbeståendet utgörs både av bostäder och kommersiella fastigheter, med mål att dels växa organiskt, dels genom förvärv.

Koggbrons affärsidé är därmed att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Koggbrons ambition är vidare att att ge finansiärer och aktieägare en attraktiv, löpande avkastning och värdestegring över genomsnittet för svenska fastighetsbolag. Det är möjligt genom lång erfarenhet av att förvalta fastigheter, samt kapitalmarknadsanpassad finansiering. Lämplig belåningsgrad är en huvudfråga för bolaget och för att skapa en attraktiv fastighetsaktie är strategin att hålla en lägre belåningsgrad än övriga fastighetsbolag.

Fastighetsinnehav
För närvarande äger Koggbron fastigheter i bland annat Helsingborg, Höganäs, Båstad, Sollefteå, Ragunda, Borlänge, Arboga, Hedermora, Finspång, Malmö, Kristinehamn och Karlholms strand utanför Uppsala.

Avsikten är att gradvis komplettera med ytterligare förvärv.

Totalt inom koncernen finns ett 40-tal fastigheter med ca 1.200 hyreslägenheter samt kommerseilla lokaler. Den årliga hyresintäkten uppgår till ca 140 miljoner kr, med en årlig genomsnittlig  avkastning på 4,43%.

Årsredovisning 2017
Koggbron Fastigheter AB senaste årsbokslut 2017-01-01– 2017-12-31, kan läsas och nedladdas här.

EnglishSwedish