Klart att Katrinelund i Malmö får byggnadslov för 650 studenbostäder.

läs mer