VÅRA FASTIGHETER

Finspång Hårstorp 3:110

Fastigheten är belägen strax utanför Finspång med liknande radhus och villor i området. Tomten, som uppgår till drygt 78 000 m2, rymmer bland annat en mindre fotbollsplan, lekplatser och cykelparkring med mera. Fastigheten består av tolv byggnader om tre plan samt källarvåning.

Total yta:       18 911 m2

Hyresintäkt:  17 323 Tkr/år

Taxvärde:      37 600 Tkr

Vakans:         0%

Hammaren 1:247

Fastigheten är belägen strax utanför kommunens tätort Hammarstrand. I omedelbar närhet finns en rodelbana, skidbacke och skidspår samt Hammastrands hotell. I tätorten finns livsmedelsbutik och andra affärer. Hela tomten uppgår till drygt 58.000 m2 och bostadshusen är uppförda under sent 80-tal.

Total yta:       2 544 m2

Hyresintäkt:  2 029  Tkr/år

Taxvärde:      7 310 Tkr

Vakans:         8%

Brunna 52:1

Byggnaderna, som är uppförda under tidigt 1950-tal, är fem till antalet och ett av husen utgörs av en förskola och den uthyrningsbara ytan består både av bostadslägenheter och kommersiella lokaler. Huskropparna är 1-2 plan. Den stora tomten uppgår till hela 184 320 m2.

Total yta:      5 605 m2

Hyresintäkt:  5 445 Tkr/år

Taxvärde:      28 400 Tkr

Vakans:         0%

Kvarnsveden 3:196 & 197

Bostadsområdet Kvarnsveden är beläget cirka 3 km norr om centralorten Borlänge. Området har en livsmedelsbutik och vårdcentral. Bebyggelsen varierar med sekelskifteshus och större fler familjebostäder. De aktuella byggnaderna består av två huskroppar belägna på en tomt om 30 163 m2.

Total yta:      9 060 m2

Hyresintäkt:  7 110 Tkr/år

Taxvärde:      37 600 Tkr

Vakans:          2%

Mer info kommer inom kort.

 

Mer info kommer inom kort.

 

Mer info kommer inom kort.

 

Mer info kommer inom kort.

 

Mer info kommer inom kort.

 

Mer info kommer inom kort.

 

Mer info kommer inom kort.

 

EnglishSwedish